นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 15,444 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานข้อมูลฯจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562

3 มกราคม 2563 98 ครั้ง ผดุงศักดิ์ สวัสดี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.93 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา