นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 239 คน

เยี่ยมชม 15,284 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ธ.ค. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
24 ส.ค. 63รับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
10 ส.ค. 63รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
16 มี.ค. 63รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 2563 แชร์  
13 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภา อบต.เขาเจ็ดลูกสมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-2562 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา