เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256312
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256319
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563112
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563118
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563121
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563121
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563124
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 122
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 124
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562123
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562326

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB