เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน115
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 422
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน113
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562121
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562157
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562113
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2561236
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2561144

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB