เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(3)

วันที่ 13 ม.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
แชร์

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

42.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf356.78 KB
ประกาศใช้คู่มือ.pdf179.28 KB
หน้าปก.pdf161.90 KB
40 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf392.09 KB
41.การแจ้งถมดิน.pdf267.67 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.01s. 0.50MB