เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี2563160
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(3)577
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(2)2065
คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(1)2058
คู่มือประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกของ อบต.เขาเจ็ดลูก150
งานพัสดุ 172
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ269
สถิติการให้บริการ175
มาตรฐานการให้บริการ169
มาตรฐานการปฏิบัติงาน168

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB