นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 15,315 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ถนนในตำบล
ใช้รถประจำทาง ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
ใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ

โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์เขาทราย ตั้งอยู่ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ห่างจากตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ ไปประมาณ 15 กิโลเมตร


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน


การประปา

มีระบบประปาครบทั้ง 12 หมู่บ้าน

เปลี่ยนภาษา