เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


ถนนในตำบล
ใช้รถประจำทาง ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
ใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ


โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์เขาทราย ตั้งอยู่ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ห่างจากตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ ไปประมาณ 15 กิโลเมตร
0.01s. 0.50MB